TELLIMUSTE TÂITMISE PROTSESS MEIE ETTEVÕTTES:
Prent trap
ESMANE KONTAKT: Klient või kliendi esindaja, nt sisearhitekt, võtab meie firmaga ühendust toodetega tutvumise ning hinnapakkumise saamise eesmärgil. Selgitatakse välja kliendi soovid ning vajadused, tehakse materjalide valik ning selgub töö mahukus, vastavalt sellele koostatakse kliendile personaalne hinnapakkumine. Eeldatav protsessi keskmine ajakulu kliendi jaoks 2-5 tööpäeva.
TELLIMUSE VORMISTAMINE: Kliendi nõustumisel hinnapakkumisega vormistatakse Distep OÛ poolt tellimus, millega klient kinnitab oma ostusoovi ning pakkuja firma nõustub valmistama kliendi poolt soovitud trepi kokkulepitud materjalidest kokkulepitud hinnaga kokkulepitud tähtajaks. Klient tasub ettemaksuna 50% trepi hinnast. Eeldatav protsessi keskmine ajakulu kliendi jaoks 2-3 tööpäeva.
3-DIMENSIOONILISE JOONISE VALMISTAMINE: Distep valmistab spetsiaalset arvutitarkvara kasutades kliendile tema tulevasest trepist kolmedimensioonilise joonise, eelnevalt sooritatakse mõõtmised, soovi korral tehakse veel väiksemaid muudatusi disaini või konstrueerimisviiside osas, vajadusel uuendatakse hinnapakkumist. Eeldatav protsessi keskmine ajakulu kliendi jaoks 2-5 tööpäeva.
TOOTMISPROTSESS: Peale varustajatelt materjalide kättesaamist alustame metallkonstruktsiooni ning piirete tootmis- ning töötlusprotsessidega. Vajadusel tehakse koostööd partneritega, kes varustavad meid puidu, klaasi või naturaalse kiviga. Eeldatav protsessi keskmine ajakulu kliendi jaoks on 10-21 tööpäeva.
PAIGALDAMINE: Viimases tootmisfaasis, peale trepiosade valmimist, lepitakse kliendiga kokku trepi paigaldusaeg. Kui kõik trepi osad - metallkonstruktsioon, piirded ning astmed on omavahel ühendatud, koostatakse tellitud töö üleandmis-vastuvõtmisakt ning antakse trepp kliendile üle. Paigaldamiseks kuluv aeg kliendi jaoks eeldatavalt 1-2 tööpäeva. Peale trepi paigaldamist väljastatakse kliendile arve, mille alusel ta tasub 7 päeva jooksul ülejäänud 50% trepi maksumusest.


Top